Neden Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Neden Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi
- Kongrenin amacı, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji konularında çalışma yapan meslektaşlarımızı bir araya getirmek, söz konusu alanlarda ortaya çıkan yeni araştırma ve gelişmeleri paylaşmak, güncel konuları aktarıp, sorunların tartışılacağı bir ortam oluşturmaktır.
- Kongrenin başlıca hedefi, ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji ile ilgili konularda faaliyet gösteren tüm çözüm ortaklarının etkileşimde bulunabileceği bir platform oluşturmaktır. Bu bağlamda kongre esnasında bildiri ve poster sunumlar gibi bilimsel aktivitelerin yanı sıra, ilgilenen firma ve araştırma gruplarını bir araya getirecek etkinliklerin de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Diğer yandan, kongre süresinde, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan laboratuar ekipman ve ürünlerinin, bu alanda hizmet veren firmalarca sergilendiği ve tanıtıldığı standlar mevcut olacaktır.

13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Önerilen Kongreler