Kongre Konuları

 • - Bakteriyoloji
 • - Bitki Biyoteknolojisi
 • - Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
 • - Hayvan Biyoteknolojisi
 • - Biyoanaliz
 • - Biyoinformatik/Sistem Biyolojisi
 • - Biyokimya
 • - Biyokimya ve Genomik
 • - Biyolojik Modelleme
 • - Biyolojik Veri Tabanları
 • - Biyomalzeme
 • - Biyomoleküller
 • - Biyomühendislik
 • - Biyoreaktör
 • - Biyosensör
 • - Çevre Biyoteknolojisi
 • - Endüstriyel Biyoteknoloji
 • - Enzimoloji
 • - Genetik Hastalıklar
 • - Genetik Mühendisliği
 • - Genomiks
 • - Gıda Biyoteknolojisi
 • - Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
 • - İmmünoloji
 • - Kanser Moleküler Biyolojisi
 • - Metabolomik
 • - Mikrobiyal Genetik
 • - Modelleme
 • - Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Eğitimi
 • - Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • - Moleküler Mikrobiyoloji
 • - Moleküler Tanı
 • - Nanobiyoteknoloji
 • - Nanoteknoloji
 • - Omik Bilimleri
 • - Populasyon Genetiği
 • - Proteomiks
 • - Sitogenetik
 • - Tarımsal Biyoteknoloji
 • - Tıbbi Biyoloji
 • - Tıbbi Biyoteknoloji

10.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler