Kongre Konuları

- Bakteriyoloji

- Bitki Biyoteknolojisi

- Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği

- Hayvan Biyoteknolojisi

- Biyoanaliz

- Biyoinformatik/Sistem Biyolojisi

- Biyokimya

- Biyokimya ve Genomik

- Biyolojik Modelleme

- Biyolojik Veri Tabanları

- Biyomalzeme

- Biyomoleküller

- Biyomühendislik

- Biyoreaktör

- Biyosensör

- Çevre Biyoteknolojisi

- Endüstriyel Biyoteknoloji

- Enzimoloji

- Genetik Hastalıklar

- Genetik Mühendisliği

- Genomiks

- Gıda Biyoteknolojisi

- Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği

- İmmünoloji

- Kanser Moleküler Biyolojisi

- Metabolomik

- Mikrobiyal Genetik

- Modelleme

- Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Eğitimi

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Moleküler Mikrobiyoloji

- Moleküler Tanı

- Nanobiyoteknoloji

- Nanoteknoloji

- Omik Bilimleri

- Populasyon Genetiği

- Proteomiks

- Sitogenetik

- Tarımsal Biyoteknoloji

- Tıbbi Biyoloji

- Tıbbi Biyoteknoloji

9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ

Kayıt

YAKLAŞAN KONGRELER