Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Yusuf TUTAR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sunum Başlığı: Kanserin Moleküler Mekanizmaları ve İlaç Hedefleri


Doç. Dr. Emine GÜVEN 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Sunum Başlığı: Alzheimer Hastalığının Tanısında Abeta/Tau Protein Oranı Kullanılarak Makine Öğrenmesi Yardımıyla TeşhisiDr. Öğretim Üyesi Mohammad Reza DASTOURİ

 Ankara Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Sunum Başlığı: Rejeneratif Tıp ve Klinik Araştırmalarda Kullanılma Potansiyeline Sahip Pluripotent Kök Hücrelerin Üretilmesi
13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Önerilen Kongreler