Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Muhammed ASIM, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Furkan AYAZ, Mersin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. F. Filiz Arı, Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Cansu ÖZBAYER, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZİÇ, Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü                                      
       


10.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler