Çağrılı Konuşmacılar


Tüm Egzom Analizlerinde Biyoinformatik Yaklaşımlar
Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Türkiye Tıbbi Genetik Derneği Başkanı 


Hücrenin patika yolları: Mikrotübüller
Prof. Dr. Didem TURGUT COŞAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı


Geçmişten Günümüze DNA Dizileme Teknolojileri
Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK, Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

PANEL: BİYOTEKNOLOJİDE GÜNCEL KONULAR

Moderatör
Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Panelistler
Doç. Dr. Mesut Karahan: Peptit bazlı aşı modelleri
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan: Genetik Mühendisliği & Biyoendüstri 2.0
Doç. Dr. Pınar Öz: Yetişkin Nörogenezin in silico modelleri
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özkan Oktay: Moleküler biyolojide in silico uygulamaları: SNP örneği 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Timuçin: "Transkripsiyon faktörlerinin hedeflenmesi için yapı tabanlı peptit tasarımı, moleküler dinamik ve MM-PBSA çalışmaları

10.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler