Çağrılı KonuşmacılarTüm Egzom Analizlerinde Biyoinformatik Yaklaşımlar
Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Türkiye Tıbbi Genetik Derneği Başkanı

Geçmişten Günümüze DNA Dizileme Teknolojileri
Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK, Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

10.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler