Çağrılı Konuşmacılar"Kanser Tanı ve Tedavisinde Nanoteknoloji Kavramının Rolü"
Prof. Dr. Mustafa ÇULHA, Sabacı Üniversitesi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 “Elektroçekim Yönteminin Biyoteknolojik Alandaki Uygulamaları"
Dr. Öğr. Üyesi Serdar TORT, Gazi Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
 "Multi-Omics Teknolojisi: Kanser Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar"

Doç. Dr. Sevgi GEZİCİ, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

       
           

“Nörogörüntüleme Verisi ile Derin Öğrenme Uygulamaları” 

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL, Üsküdar Üniversitesi

 


"Genetik Tedavi Yaklaşımları"

Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN, Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü

12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler