Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Deniz AYAS, Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Prof. Dr. Erkan YURTCU, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ, Çukurova Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Hasibe VURAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Hatice Mehtap KUTLU, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Hatice GÜNEŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Gizem DİNLER DOĞANAY, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Kemal GÜVEN, Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut BALKAN, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Meliha Burcu IRMAK YAZICIOĞLU, Haliç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Muhsin Konuk, Üsküdar Üniversitesi, Doğa ve Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Ülküye Dudu GÜL, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Müjgan ÖZDEMİR ERDOĞAN, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Sezan ARAT, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Veysel TOLAN, Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Abdullah ASLAN, Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi
Doç. Dr. Buket KOSOVA, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Ceren ACAR, İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Evrim ÜNSAL, Klinik Embriyoloji Derneği
Doç. Dr. Hilal YAZICI, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi 
Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU, Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. Mine TÜRKTAŞ ERKEN, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Selma DÜZENLİ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Özgül HAKLI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen fakültesi
Doç. Dr. Zikriye ÖZBEK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş AKTAN, Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Gör. Derya YETKİN, Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Nail Can ÖZTÜRK, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Dr. Ayten SALANTUR, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Hümeyra YAMAN, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü


10.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler