Kongreye Çağrı

Değerli Katılımcılar, 

Bilimsel çalışmaların temelinde yatan kalite ve güvenilirlik ilkeleri, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji alanındaki bilgi paylaşımının, ülkemizdeki araştırmacılar arasında artırılması ile birlikte, önemli katkılara vesile olacaktır. Bu bağlamda, güncel bilgilerin etkili bir biçimde paylaşılması, hem ülkemizdeki bilim insanlarının hem de küresel bilim dünyasının gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin odak noktalarından biridir. Bu alanlardaki güncel araştırmaların ve bulguların paylaşımı, bilim dünyasında daha ileri seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak bir temel oluşturacaktır. Aynı zamanda, bu bilgilerin ülkemiz araştırmacıları arasında yayılması, yerel bilimsel kapasitenin artırılmasına ve ulusal düzeyde bilimsel üretkenliğin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

Bu çerçevede, ulusal düzeyde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, konferanslar ve çalıştaylar, bilim insanlarının bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve projeler aracılığıyla yabancı bilim insanları ile etkileşim imkanı yaratılacak, bu da bilgi transferini artıracaktır.

Bilimsel çalışmaların kalitesinin artırılması, doğru ve güvenilir bilgi üretimine odaklanmayı gerektirir. Bu nedenle, laboratuvar standartlarının yükseltilmesi, veri analizi yöntemlerinin güncellenmesi ve etik kurallara sıkı bir şekilde uyulması, bilimsel araştırmaların güvenilirliğini sağlamak adına önemlidir.

Bu nedenle, bilim insanlarının 13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (www.biyoloji.gen.tr) nedeniyle ONLINE olarak buluşmasını oldukça önemsemekteyiz.

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji bilimleri; Biyoloji başta olmak üzere, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Kimya, Orman ve Ziraat gibi multidisipliner alanların bir arada ve işbirliği içinde çalışmasını gerektirmektedir. Düzenlenen kongre oturumlarında multidisipliner çalışmalarla katılım bilim dünyasının zenginleşmesine sebep olacaktır.

Tüm olumlu enerjimiz ve coşkumuzla, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji bilimlerinin Türkiye'de parlak bir geleceğe ilerlemesi ve evrensel bilime önemli katkılarda bulunması amacıyla, sizlerin desteğiyle bilimsel, paylaşımcı ve katılımcı bir kongre düzenleme hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla sizleri 01-03 Kasım 2024 tarihlerinde ONLINE olarak düzenleyeceğimiz kongreye davet etmekten onur duyduğumuzu bildirir, saygılarımızı sunarız.


KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Öğretim Üyesi Sevinç AKÇAY, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

                                 


13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Önerilen Kongreler