Kongreye Çağrı

Kongre son bildiri özeti gönderim tarihi 11 ARALIK 2020 Cuma günü mesai bitimine uzatılmıştır. Kongrenin DİLİ TÜRKÇE'dir.

Değerli Katılımcılar, 
,

          Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji bilimleri;  Biyoloji başta olmak üzere, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik,  Kimya, Orman ve Ziraat gibi multidisipliner alanların bir arada ve kol kola çalışmasını gerektirmektedir.
              Bilimsel çalışmalarda kalite ve güvenilirliğin artırılması gerçeğinden yola çıkarak, bu alandaki güncel bilgilerin ülkemiz araştırmacıları arasında paylaşımı, ülkemize ve bilim dünyasına ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda bilim insanlarının 9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi  nedeniyle ONLİNE olarak buluşmasını oldukça önemsemekteyiz.

              Düzenlenen kongre oturumlarında multidisipliner çalışmalarla katılım bilim dünyasının zenginleşmesine sebep olacaktır.
             Bütün pozitif enerjimiz ve heyecanımızla ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Bilimlerin parlak geleceği ve evrensel bilime katkı sağlamak için, sizlerin de desteğiyle bilimsel, paylaşımcı ve katılımcı bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz.
               Bu amaçla sizleri 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde ONLİNE olarak düzenleyeceğimiz kongremize davet etmekten onur duyduğumuzu bildirir,  saygılarımızı  sunarız.


Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Kongre Başkanı ,
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi


Prof. Dr. Muhammed ASIM, Düzenleme Kurulu  Başkanı,
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım ve Teknolojileri Fakültesi


9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ

Kayıt

YAKLAŞAN KONGRELER