Bilim Kurulu

- Prof. Dr. Abdulilah ECE / Biruni Üniversitesi / İstanbul
e-posta; aece@biruni.edu.tr; 
- Prof. Dr. Abdullah ASLAN / Fırat Üniversitesi / Elazığ
e-posta; aaslan@firat.edu.tr; 
- Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat
e-posta; bilgehilalcadirci@gop.edu.tr
- Prof. Dr. Dilek KAZAN / Marmara Üniversitesi / İstanbul
e-posta; dkazan@marmara.edu.tr; 
- Prof. Dr. Erkan YURTCU / Başkent Üniversitesi / Ankara
e-posta; eyurtcu@baskent.edu.tr; 
- Prof. Dr. Ferruh ÖZCAN / Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli
e-posta; ferruh.ozcan@gtu.edu.tr; 
- Prof. Dr. Gülay BULUT / Bahçeşehir Üniversitesi / İstanbul
e-posta; gulay.bulut@bahcesehir.edu.tr;  
- Prof. Dr. Hamdi Soner ALTUNDOĞAN / Fırat Üniversitesi / Elazığ
e-posta; saltundogan@firat.edu.tr; 
- Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR / Ankara Üniversitesi / Ankara
e-posta; atar@agri.ankara.edu.tr; 
- Prof. Dr. Kemal GÜVEN / Dicle Üniversitesi / Diyarbakır
e-posta; kemalg@dicle.edu.tr; 
- Prof. Dr. Muhammed Asım / Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Sivas
e-posta; mshazim@gmail.com; 
- Prof. Dr. Muhsin KONUK / Üsküdar Üniversitesi / İstanbul
e-posta; muhsin.konuk@uskudar.edu.tr; 
- Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale
e-posta; msezginturk@comu.edu.tr; 
Prof. Dr. Ömür BAYSAL / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla
e-posta; omurbaysal@mu.edu.tr; 
- Prof. Dr. Sezai Türkel / Uludağ Üniversitesi / Bursa
e-posta; sturkel@uludag.edu.tr; 
- Prof. Dr. Sezen ARAT / Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ
e-posta; sarat@nku.edu.tr; 
- Prof. Dr. Veysel TOLAN / Dicle Üniversitesi / Diyarbakır
e-posta; vytolan@gmail.com; 
- Doç Dr. Furkan AYAZ / Mersin Üniversitesi / Mersin
e-posta; furkanayaz@mersin.edu.tr; 
- Doç. Dr. İsmail POYRAZ / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik
e-posta; ismail.poyraz@bilecik.edu.tr; 
- Doç. Dr. Nagehan Ersoy TUNALI / İstanbul Medeniyet Üniversitesi / İstanbul
e-posta; nagehan.ersoy@medeniyet.edu.tr; 
- Doç. Dr. Tuğba Boyuneğmez TÜMER / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale 
e-posta; tumertb@gmail.com; 
-Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK / Erciyes Üniversitesi / Kayseri
e-posta; ozhansimsek@erciyes.edu.tr;
- Doç. Dr. Serap DOĞAN / Balıkesir Üniversitesi /  Balıkesir
e-posta; sdogan@balikesir.edu.tr; 
- Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik
e-posta; ulkuyedudu.gul@bilecik.edu.tr;
- Doç. Dr. Yusuf KURT / Harran Üniversitesi / Şanlıurfa
e-posta; ykurt@harran.edu.tr; 
- Doç. Dr. Zeynep Fırtına KARAGONLAR / İzmir Ekonomi Üniversitesi / İzmir
e-posta; zeynep.firtina@izmirekonomi.edu.tr; 
- Dr. Onur Çizmecioğlu / Bilkent Üniversitesi / İstanbul
e-posta; onur.cizmecioglu@bilkent.edu.tr; 
- Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AYDOGAN TÜRKOĞLU / Balıkesir Üniversitesi /  Balıkesir
e-posta; sumeyye_ayd@hotmail.com; 
- Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI / Atatürk Üniversitesi / Erzurum
e-posta; aysenur.ozdemir@erzurum.edu.tr; 
- Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARADUMAN / Aksaray Üniversitesi / Aksaray 
e-posta; tugcekaraduman@aksaray.edu.tr; 

9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ

Kayıt

YAKLAŞAN KONGRELER