Önemli Günler

Özet gönderimi son tarihi: 5 Ekim 2023

Kongre tarihi: 7-9 Ekim 2023

Tam metin bildiri gönderimi son tarihi: 15 Ekim 2023

Kongre Özet ve Tam Metin (E-ISBN numaralı) yayınlanma tarihi: 15 Kasım 2023


Açıklama: Kongremizin online olmasından bahisle -tarafınıza önceden bilgi verilmek- kaydıyla kongre başlangıç günü değiştirilebilir. 

Ayrıca kongremizin oturumlarında sunum yapacak katılımcıların, sunumunun olduğu oturumu başından itibaren takibi zorunludur. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir.

13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Önerilen Kongreler