Katılım Ücreti

Katılım Ücreti : (Tek Sözlü Sunum için): 200 TL  (KDV hariç)İki sözlü sunum için : 600 TL  (KDV hariç)İki sözlü sunumdan fazla sunum yapmak kongre kuralları gereği uygun görülmemiştir.


ÖZEL ŞİRKETLER ile diğer özel kurum ve kuruluşlardan katılımcılar  için katlım
katılım ücreti 500 + KDV dir.


Salgından  dolayı, yalnız ONLINE sunumlar yapılabilecektir.

Katılım Ücreti şunları içerir :  Tüm Kongreyi, tüm oturumları  takip etmeKatılım Belgesini almaKongre Özet ve  Bildiri Kitabı  ( E. Kitap)9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ

Kayıt

YAKLAŞAN KONGRELER