Tam Metin Bildiriler Kitabının Yayınlanması

10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve 25 Aralık 2021'de ''Kongre Tam Bildiri Kitabında'' ISBN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

10.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler