Makalelerin Yayımlanması

9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve Kasım 2020'de ''Kongre Bildiri Kitabında'' ISSN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ

Kayıt

YAKLAŞAN KONGRELER