BİLİM KURULU
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
ÖZET YÜKLEME
KONGRE KONULARI
KONGRE TAKVİMİ
KONGRE YERİ
DÜZENLEME KURULU
MAKALELERİN YAYINLANMASI
KATILIM ve KONAKLAMA ÜCRETLERİ
KONGRE FOTOĞRAFLARI
SEKRETERYA

 

   ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 

 

 Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin hem güncel hayatımızda ve hem de akademik alandaki önemi ve uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır. Bunun önemli nedenlerinden birisi de moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin disiplinler arası bir araştırma ve uygulama alanı olmasıdır. Moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin yeni bir teknoloji alanı ve üretim sektörü olarak ülkemizdeki yeri maalesef istenilen seviyede değildir. Bu alanda rekabet edebilmek ve karşılaşılan sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretebilmek için benzer alanlarda çalışan akademisyenler arasında sıkı işbirliği olması ve bilgi paylaşımı gereklidir.

Moleküler biyoloji ve biyoteknolojinin çok hızlı gelişen bir araştırma alanı olduğu da göz önüne alındığında, ülkemizde bu alandaki araştırma sonuçlarının paylaşılması ve yeni projelerin planlanabilmesi için gerekli ortamı sağlayabilmek amacıyla “IV Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinin” 21-24 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenmesine karar verilmiştir. Siz değerli akademisyenleri ve öğrencilerimizi moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki araştırma sonuçlarınızı “IV Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde” sunmaya davet ediyoruz.

IV Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinin organizasyonu da daha önce olduğu gibi Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu şekildeki uygulamalar bilimsel kongrelerin organizasyonlarında sıklıkla görülmekte olup Kongrenin kurumsallaşması ve kesintisiz olarak devam etmesini de sağlamaktadır.

Daha önceki Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongrelerinde olduğu gibi “IV Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde” sunulan araştırmalarda şayet yazarlar tarafından istenilirse gerekli değerlendirmelerden sonra “Journal of Applied Biological Science” (JABS) veya “Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisinde” (BİBAD) hızlı bir şekilde makale olarak da yayımlanacaktır. Araştırma sonuçlarının hızlı bir şekilde uluslararası indekslerde yer alan bu dergilerde yayımlanması genç araştırmacılarımızın akademik kariyerleri için önemli bir katkı olacaktır.

IV Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde davetli konuşmacılar, poster ve sözlü sunumlara ek olarak siz değerli katılımcılar tarafında gelen önerilere göre belirli alanlarda paneller de düzenlenecektir. Kongre konuları da oldukça geniş kapsamlı olup bu konuların belirlenmesinde moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki güncel eğilimler ve yenilikler de dikkate alınmıştır ve kongre resmi web sayfasında (http://www.biyoloji.gen.tr) verilmiştir.

 Poster ve sözlü sunumlara ek olarak ülkemiz için öncelikli araştırma alanı olarak belirlenen biyoyakıt, gıda biyoteknolojisi, sağlık alanlarında davetli konuşmacılar ve paneller düzenlenmesi de planlanmıştır. Kongrede davetli konuşmacı olarak yer almasını istediğiniz akademisyenleri ve organize etmeyi düşündüğünüz kısa panel konularını da kongre düzenleme kuruluna iletebilirsiniz.

Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında çalışan bütün meslektaşlarımızı ve geleceğimiz olan değerli öğrencilerimizi kongremizde ağırlamaktan onur duyacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.

Katkı ve katılımınız dileği ile selam ve saygılarımı sunarım.

 

Prof.Dr. Sezai Türkel
         Kongre Başkanı

 

 

  

              

Biyoloji.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr