DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
KONGRE TAKVİMİ
KATILIM ÜCRETİ
KONGRE KONULARI
KONGRE YERİ
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
ÖZET YÜKLEME
KONGRE BİLDİRİ KİTABI ve MAKALELERİN YAYINLANMASI
KONAKLAMA
SEKRETERYA
DİNLEYİCİ KATILIM KAYIT FORMU
SIKÇA SORULAN SORULAR
POSTER BASIM HİZMETİ
SPONSORLARIMIZ

 

 

 

   6. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 05-07 Ekim 2017, Çukurova Üniversitesi, Adana 

Tam metinlerin teslim tarihi ve yayınlanması ile ilgili önemli duyuru...

Yoğun Talep Üzerine Özet Giriş Tarihi 28 Temmuz 2017 Tarihine Uzatılmıştır!

Poster Basım Hizmeti-Detaylı bilgi için tıklayınız...

 Kongre kayıt ücretlerinin yatırılması hakkında önemli duyuru...

En İyi Poster ve Sözlü Sunum Ödülleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız... 

 

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

İklim değişikliği ve gıda güvenliği ile çevresel bozulma gibi küresel sorunların giderek  arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu küresel sorunları aşılması için bilim ve teknolojinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sorunların aşılmasında araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülebilir yeni kaynaklar sağlamak için tek yol olup, araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde de moleküler biyoloji ve biyoteknoloji önemli ve öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Günümüzün yükselen teknolojilerinin başında gelen moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında gerçekleşen gelişmeler ve yeni teknolojiler sağlık, tarım, çevre, endüstri, mikrobiyoloji, gıda ve diğer pek çok alanda yeni ufuklar açmakta ve artan dünya nüfusunun beslenmesinde ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde farklı çözüm yolları sunmaktadır.

Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanındaki güncel teknik gelişmeleri yakından izlemek ve paylaşmak bu alanlardaki akademik çalışmalarda kalite ve verimliliği de olumlu etkileyecektir. Belirli bilimsel disiplinlerdeki güncel gelişmelerin akademik camia tarafından paylaşılması, uygulama alanları için yeni ürünlerin geliştirilmesi ve bu alanlardaki sorunların çözümü için geniş katılımlı kongre organizasyonları oldukça faydalı olmaktadır. Bu nedenle bugüne kadar başarılı bir şekilde organize edilen “Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi’nin” altıncısının 05-07 Ekim 2017 tarihinde Çukurova Üniversitesi Adana’da yapılmasına karar verilmiştir. Siz değerli akademisyenleri ve öğrencilerimizi moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki araştırma sonuçlarınızı “VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde” sunmaya davet ediyoruz.

VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinin organizasyonu daha önce olduğu gibi Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olup, ev sahipliğini “Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi” yapacaktır. Bu şekildeki uygulamalar bilimsel kongrelerin organizasyonlarında sıklıkla görülmekte olup Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinin kurumsallaşması ve kesintisiz olarak devam etmesini de sağlamaktadır.

Daha önceki Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongrelerinde olduğu gibi “VI Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde” sunulan araştırmalar da şayet yazarlar tarafından istenilirse gerekli değerlendirmelerden sonra “Journal of Applied Biological Science” (JABS) veya “Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisinde” (BİBAD) hızlı bir şekilde makale olarak da yayımlanacaktır. Katılımcılar tarafından yeterli talep geldiği takdirde kongrede sunulacak olan poster ve tebliğ özetlerinin “Journal of Applied Biological Science” dergisinde Kongre özel sayısı olarak yayımlanması da planlanmaktadır.

VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde davetli konuşmacılar, poster ve sözlü sunumlara ek olarak siz değerli katılımcılar tarafından gelen önerilere göre belirli alanlarda paneller ve moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında yaygın olarak kullanılan teknikler için de kısa atölye veya çalıştayların yapılması da düşünülmektedir. Kongre konuları da oldukça geniş kapsamlı olup bu konuların belirlenmesinde moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki güncel eğilimler ve yenilikler de dikkate alınmıştır ve kongre resmi web sayfasında (http://www.biyoloji.gen.tr) verilmiştir. Poster ve sözlü sunumlara ek olarak davetli konuşmacı olarak kongrede yer almasını istediğiniz akademisyenleri ve organize etmeyi düşündüğünüz kısa panel ve atölye konularını da kongre düzenleme kuruluna iletebilirsiniz.

Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında çalışan bütün meslektaşlarımızı ve geleceğimiz olan değerli öğrencilerimizi Adana’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.

Katkı ve katılımınız dileği ile selam ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Yıldız AKA KAÇAR

Kongre Başkanı  

  Katılım Ücretlerinin Ödenmesi 

Değerli Katılımcılar;

Kongre kayıt ücretlerinin ödeneceği hesap bilgileri 28 Temmuz Cuma Günü sizlere bildirilecektir.

İndirimli son ödeme tarihi 14 Ağustos 2017 olarak belirlenmiştir.

Kongre kayıt ücretlerinin yatırılması için son tarih ise 4 Eylül 2017 olarak belirlenmiştir.

Bu tarihe kadar ücret yatırmayan katılımcıların bildirileri özet kitapçığında yer almayacaktır. 

  En İyi Poster ve Sözlü Sunum Ödülleri 

Kongremiz boyunca sunulacak poster ve sözlü bildiriler arasından sizlerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda ön plana çıkan çalışmaların arasından en iyi 3 poster ve en iyi 3 sözlü sunum oluşturulacak bir hakem heyeti tarafından belirlenecektir.

Kazanan araştırmacılara kongre kapanış töreninde sürpriz hediyeler takdim edilecektir.

Adana'da buluşmak dileğiyle...

Kongre Sekreterliği 

  Tam Metin Giriş Tarihi ve Yayınlanması Hakkında Önemli Duyuru 
“VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinde” sunulan araştırmalar da şayet yazarlar tarafından istenilirse gerekli değerlendirmelerden sonra “Journal of Applied Biological Science” (JABS) veya “Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisinde” (BİBAD) hızlı bir şekilde makale olarak da yayımlanacaktır.

Dergiler Uluslararası Hakemli Dergi Statüsünde Yer Almaktadır.
Dergilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Katılımcılar tarafından yeterli talep geldiği takdirde kongrede sunulacak olan poster ve tebliğ özetlerinin “Journal of Applied Biological Science” dergisinde Kongre özel sayısı olarak yayımlanması da planlanmaktadır.

Poster veya sözlü olarak kongrede sunacağınız çalışmaların dergi veya özel sayıda makale olarak yayınlanmasını istiyorsanız. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makalelerinizi kongre tarihine (05-07 Ekim 2017) kadar sekreterliğimize ulaştırmanız gerekmektedir.

Makaleler hızlı bir şekilde hakem sürecinden geçirilip, kabul edilen çalışmalar yıl sonuna kadar yayınlanacaktır.
 
İletişim: osimsek@cu.edu.tr, 05536275100

 
  Özet giriş tarihi uzaltılmıştır 
Yoğun Talep Üzerine Özet Giriş Tarihi 28 Temmuz 2017 Tarihine Uzatılmıştır!

 

çukurova üniversitesi logo ile ilgili görsel sonucu


 

              

Biyoloji.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr